Een cyber risk verzekering afsluiten. Wel of niet doen?

Sinds de onthullingen van Edward Snowden lijkt er steeds meer aandacht te ontstaan voor de gevaren die het internet ons oplevert.cyber risk verzekering en data blauw

Internet is een gelijkmaker: iedereen met toegang tot een computer met internet kan in theorie met elke andere computer in verbinding komen. Hoewel dit zeker ook mooie mogelijkheden biedt, betekent het ook dat bijvoorbeeld een bedrijfsnetwerk kwetsbaar is: aanvallen zijn niet meer beperkt tot een locatie, maar kunnen nu overal vandaan komen.

Daarom kan het lonen om een cyber risk verzekering af te sluiten. Een cyber risk verzekering dekt u in gevallen van interne of externe aanvallen, of combinaties daarvan. Het kan namelijk zijn dat één van uw werknemers een aanval uitvoert.

Daarnaast beschermd een cyber risk verzekering tegen andere malware, zoals wormen en virussen, aanvallen van hackers, en Ddos-aanvallen.

Voor wie is een cyber risk verzekering het meest geschikt?

In principe kan elk bedrijf een cyber risk verzekering afsluiten (uiteraard afhankelijk van de voorwaarden van de aanbieder). Het is echter vooral van belang voor bedrijven die werken met online transacties (bijvoorbeeld webwinkels), of werken met privacygevoelige informatie (denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen).

Dit zijn gewilde doelwitten, omdat deze gegevens veel waard zijn op de zwarte markt, en gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld identiteitsfraude mee te plegen.

De gevolgen van een aanval kunnen erg in de kosten lopen, zeker wanneer ook uw klanten te dupe zijn. Aansprakelijkheidsstellingen en rechtsbijstand kunnen veel geld kosten, evenals het forensisch onderzoek wat dan verricht moet worden.

Maak uw eigen afweging

U begrijpt: dit kan erg veel geld kosten. Of dit voor u uit kan kunt u zelf het beste inzien. Indien u veel gevoelige informatie in uw bezit heeft, veel betalingsverkeer heeft op uw site, of beide, dan is het afsluiten van een cyber risk verzekering zeker een goed idee.

Een cybercrime verzekering voor het MKB

Veel bedrijven staan er niet bij stil dat ze veel schade kunnen ondervinden van zogenaamde cybercriminaliteit.cybercrime verzekering met datacenter Omdat er in de huidige tijd ontzettend veel gegevens op computersystemen staan is het voor internetcriminelen de moeite waard om uw systemen te hacken, en daar kunt u nare gevolgen van ondervinden.

Een cybercrime verzekering zorgt ervoor dat u niet zelf hoeft op te draaien voor de kosten die erbij komen kijken als u wordt gedupeerd. Veel ondernemers zien niet in hoe ze financiële schade kunnen ondervinden van online criminaliteit, maar die mogelijkheid is wel degelijk aanwezig.

Die kosten zouden voort kunnen komen uit het volgende:

  • Data-aansprakelijkheid door derden
  • De herstelkosten van beschadigde data of software
  • Het verlies van online inkomsten
  • De reputatieschade die u op kunt lopen als gevolg van hacking
  • Meldplicht die u heeft naar betrokken toezichthouders of klanten

Al deze kostenposten kunnen worden vergoed door een verzekeraar waarbij u een cybercrime verzekering afsluit.

Een cybercrime verzekering voor het MKB

Ook middelgrote en kleine bedrijven kunnen zich verzekeren tegen internetcriminaliteit. Kleinere ondernemers staan er volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) vaak niet bij stil dat ook zij ten prooi kunnen vallen aan cybercriminelen.

Natuurlijk is het naast een cybercrime verzekering ook van belang dat u preventieve maatregelen neemt; bijvoorbeeld goede antivirussoftware gebruiken. Wanneer u een cybercrime verzekering af wilt sluiten dan zijn daar ook een aantal voorwaarden aan verbonden rondom de beveiliging van uw netwerk.

Door de richtlijnen van een verzekeraar te volgen is het dus ook minder waarschijnlijk dat uw systemen worden gehackt. Mocht het dan toch gebeuren dan bent u ervan verzekerd dat de financiële gevolgen gedekt zijn en u weer verder kan met uw bedrijf.

Net als ieder ander risico voor een ondernemer, geeft een verzekering tegen cybercrime u rust en zekerheid.

Wees verstandig en neem een cyberverzekering

Systeeminbraak, cyber-aanvallen, diefstal van gegevens, data-verlies.Een Cyberverzekering met vinger Er zijn veel doemscenario’s die helaas tot de dagelijkse werkelijkheid horen. Het is daarom zeer verstandig om een cyberverzekering te nemen, dat geldt voor iedereen die digitaal werkt.

Cybercriminaliteit komt namelijk steeds vaker voor, en daarom is het goed om u persoonlijk maar ook uw bedrijf hiertegen te beschermen. Er zijn ook andere oorzaken die voor mensen die met computers werken voor veel ongemak kunnen zorgen, maar de cyberverzekering biedt uitkomst!

Want de daadwerkelijke schade na bijvoorbeeld een cyber-aanval kan hoog oplopen.

Wapen tegen cybercriminaliteit

Natuurlijk is het van belang om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Niemand wil dat uw eigen films, foto’s en privacygevoelige bestanden worden verstrekt aan derden. Maar voor bedrijven is een cyberverzekering ook essentieel. Dan hoeft het niet eens om grote bedrijven te gaan met enorme databanken.

Iedereen die bijvoorbeeld online transacties doet zou een cyberverzekering moeten hebben. Want ook zij zijn helaas regelmatig het slachtoffer van cybercriminelen. Maar u kunt ook alles kwijtraken door een menselijke fout.

Zeker niet minder vervelend. Daarbij komen er ook nog technische fouten voor waardoor gegevens en bestanden verloren kunnen gaan. En het verliezen van gegevens kan resulteren in grote financiële schade. Kosten van bijvoorbeeld schadeclaims, reparaties en onderzoek kunnen met een verzekering worden gedekt.

Aanschaf cyberverzekering

Het is niet moeilijk of ingewikkeld om een cyberverzekering aan te schaffen. Ga niet per se voor de goedkoopste, maar voor de beste. Omdat de situatie per persoon verschilt, is het aan te raden om meerdere instanties die dergelijke verzekeringen aanbieden te benaderen en met elkaar te vergelijken. Ook zijn er vergelijkingssites die een handje kunnen helpen.

Daarbij is het essentieel dat het een bedrijf betreft dat ervaring heeft met deze verzekeringen. Onderzoek daarom ook bijvoorbeeld goed wat de ervaringen zijn van anderen. Cyber verzekeringen in dit tijdperk geen overbodige luxe meer.